Friday, September 4, 2009

Iklan Kekosongan Jawatan Guru Sandaran Terlatih Ijazah

Pemohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan Borang BSM/0152/38/Jld 5 yang boleh didapati di Jabatan Pelajaran Negeri dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan serta bahagian pengurusan sumber manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604, Putrajaya.

Tarikh Tutup: sebelum 11 September 2009